KIM JESTEŚMY?

Future Green Innovations S.A. jest niezależną firmą konsultingową świadczącą wysokiej jakości usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Wykonujemy kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne. Udzielamy porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizujemy i konsultujemy projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.

Dlaczego my?

Zapewniany profesjonalną opiekę przyrodniczą inwestycji i optymalizację kosztów wydatkowania. Wszystkie opracowania realizujemy w oparciu o aktualne i właściwe przepisy prawne. W naszej działalności łączymy wiedzę know-how specjalistów, bogate doświadczenie, innowacyjność oraz zaawansowaną technikę. Nieprzerwanie dążymy do osiągnięcia przyjętych standardów jakości przy utrzymaniu konkurencyjnego poziomu kosztów. Stwarzamy naszym kontrahentom możliwość zbudowania trwałych i stabilnych relacji biznesowych. Gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług, krótki termin realizacji, dbałość o klienta oraz ciągły kontakt w sprawie postępów realizacji prac sprawia, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner biznesowy.

ZADOWOLONY KLIENT JEST DLA NAS PRIORYTETEM

 

…dlatego naszym najważniejszym celem jest zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, jako godnego zaufania partnera, pomagamy w realizacji spersonalizowanych projektów. Nasi klienci mają pewność, że przygotowane przez nas raporty oddziaływania na środowisko są opracowywane z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

Sprawdzony zespół specjalistów

Duże doświadczenie

Wysoka jakość usług

Dbałość o klienta

Konkurencyjne ceny

krotki termin realizacji

Krótki termin realizacji

Innowacyjne rozwiązania

Dział badawczo-rozwojowy

Nowoczesne systemy wdrożeniowe

Działalność na terenie całego kraju

Misja

Misją firmy Future Green Innovations S.A. jest dbanie o środowisko naturalne i kształtowanie przyjaznego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń. Naszym głównym celem jest propagowanie ekologicznych technologii oraz ekologicznego stylu życia. Naszym zadaniem jest dobór najlepszego wariantu przyszłej inwestycji, który będzie minimalizował potencjalny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA JEST Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PONIEWAŻ:

  • Promujemy doktrynę ekorozwoju
  • Oszczędzamy wodę i segregujmy odpady
  • Monitorujemy wpływ naszej działalności na środowisko
  • Wykorzystujemy alternatywne źródła energii w naszych obiektach
  • Zwiększamy świadomość ekologiczną wśród naszych pracowników i akcjonariuszy
  • Postępujemy zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska

Działamy w sektorach

Oferujemy swoje usługi dla klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych z sektorów: energetyki, górnictwa, rolnictwa, instytucji rządowych, administracji publicznej, farmacji, komunikacji drogowej i kolejowej, lotniczej, gospodarki komunalnej i przemysłu.

dzialamyFarmy
wiatrowe
dzialamyPorty lotnicze, lotniska i lądowiska
dzialamyInwestycje drogowe o charakterze liniowym
dzialamyInfrastruktura
kolejowa
dzialamyInfrastruktura elektroenergetyczna
dzialamyElektrownie
wodne
dzialamyGazociągi
dzialamyPrzemysł
dzialamywidth=Rolnictwo i hodowla
dzialamyObiekty handlowo-usługowe

WIZJA

Future Green Innovations S.A. chce być liderem wśród firm z branży ochrony środowiskowej i ekologii we wszystkich aspektach swojej działalności. Chcemy być nowoczesnym i ciągle rozwijającym się przedsiębiorstwem, które stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii. Dążymy do utrwalenia opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku i z powodzeniem spełniamy jego oczekiwania. Chcemy sukcesywnie zwiększać swoje udziały rynkowe i wyraźnie zaznaczać swoją obecność w branży.

DO KOGO KIEROWANY JEST AUDYT?

dzialamyKLIENCI INDYWIDUALNI
FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA
dzialamySAMORZĄDY, POWIATY, GMINY
dzialamyROLNICY
dzialamyNADLEŚNICTWA

DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY

Podstawą naszego sukcesu jest stworzenie jednostki badawczo-rozwojowej, która ma na celu doskonalenie procesu analitycznego. Nasze laboratorium wyposażone jest w profesjonalną aparaturę pomiarową i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, dlatego oferuje szeroki zakres analizowanych parametrów. Nasi pracownicy czuwają nad ciągłym ulepszaniem i udoskonalaniem badań środowiskowych poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii. Laboratorium opiera swoją metodykę badań na normatywach prawnych oraz daje gwarancje bezstronności, niezależności i wysokiej wiarygodności badań.

Oferta

Screening ornitologiczny

Monitoring ptaków wykonany na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. Badania w zakresie gatunków kluczowych, zagrożonych i chronionych, ich liczebności, natężenia i śmiertelności.

Screening chiropterologiczny

Monitoring nietoperzy wykonany na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskanie informacji na temat aktywności nietoperzy, ich koloni rozrodczych, zimowisk i śmiertelności.

Ekspertyzy botaniczne

Operaty dendrologiczne na potrzeby inwestycji, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, ekspertyzy botaniczne na potrzeby programów rolno-środowiskowych, inwentaryzacja dendrologiczna.

Ekspertyzy i opracowania środowiskowe

Oceny i prognozy oddziaływania na środowisko (OOŚ), raporty i decyzje środowiskowe, inwentaryzacje przyrodnicze, analizy porealizacyjne. Ocena wpływu inwestycji na wszystkie komponenty środowiska: populacje zwierząt oraz szatę roślinną.

Analiza hałasu

Oddziaływanie akustyczne inwestycji, badania i pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, mapy hałasu, ekspertyzy akustyczne, koncepcje ochrony środowiska przed hałasem.

Analiza zanieczyszczenia powietrza

Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: substancji gazowych, metali ciężkich, dioksyn i furanów, pomiary odbiorowe i optymalizacyjne, wnioski o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Analiza krajobrazowa

Analiza terenu przeznaczonego pod inwestycje: fauna (ptaki, ssaki w tym nietoperze, gady, płazy, owady, ryby), flora (siedliska leśne, siedliska łąkowe, siedliska wodne, gatunki roślin objętych ochroną).

Fotowoltaika

Raporty oddziaływania na środowisko dla elektrowni solarnych. Opracowanie określające potencjalny wpływ planowanej instalacji na wszystkie komponenty środowiska.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dokument zawierający wszelkie informacje na temat przyszłej inwestycji. Pozwala on organom administracji publicznej ocenić konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Programy i plany ochrony przyrody

Zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów, określenie uwarunkowań ochrony przyrody oraz wykorzystywanych celów i metod, uświadomienie grupom społecznym obecnych i potencjalnych zagrożeń.

Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki chronione i cenne przyrodniczo w ramach sieci Natura 2000. Opracowywanie działań kompensacyjnych mających na celu ograniczenie ewentualnych szkód.

Ekspertyzy dla programów rolnośrodowiskowych

Dopłaty unijne dla rolników, doradztwo, opracowanie planu działalności rolnośrodowiskowej, dokumentacja i składanie wniosków do ARiMR.

Jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą?

Prosimy o kontakt

KADRA

Zespół Future Green Innovations S.A. tworzy grupa doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska: ornitologów, chiropterologów, geografów, hydrogeologów, akustyków, geoinformatyków i inżynierów środowiska. Posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji ocen i raportów środowiskowych. Na bieżąco śledzą globalne trendy w dziedzinie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych.

Nasi eksperci

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług współpracujemy z jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi w Polsce i za granicą. Nasze raporty konsultujemy z wieloma ekspertami posiadającymi bogatą wiedzę merytoryczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy naukowej i badawczej. Nasza współpraca opiera się głównie na wymianie informacji i doświadczeń oraz ma na celu konsekwentnie poprawiać jakość naszych usług. Współpracujemy ponadto z: kancelariami prawnymi, biurami architektonicznymi, firmami developerskimi, ośrodkami administracji państwowej, akredytowanymi laboratoriami badawczymi oraz firmami specjalizującymi się w pomiarach i badaniach geologiczno-inżynierskich.

“Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie …”

Wódz Indian Seattle 1855

Gdzie działamy?

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

unnamed

Tagi

raporty środowiskowe
monitoring ptaków
monitoring ornitologiczny
monitoring chiropterologiczny
screening ornitologiczny
screening chiropterologiczny
ekspertyzy botaniczne
oceny oddziaływania na środowisko
analizy porealizacyjne
inwentaryzacje przyrodnicze
analiza hałasu
analiza zanieczyszczenia środowiska
analiza krajobrazowa
fotowoltaika
karta informacyjna przedsięwzięcia
programy ochrony przyrody
ekspertyzy programów rolnośrodowiskowych
Natura 2000
ochrona środowiska
doradztwo środowiskowe
outsourcing
planowanie przestrzenne
inwentaryzacje przyrodnicze
porady prawne z zakresu ochrony środowiska
projekty biznesowe
projekty badawczo-rozwojowe
farmy wiatrowe
porty lotnicze
lotniska
lądowiska
inwestycje drogowe
infrastruktura kolejowa
infrastruktura elektroenergetyczna
elektrownie wodne
gazociągi
przemysł
rolnictwo
hodowla
obiekty handlowo-usługowe

Kontakt

W celu uzyskania informacji na temat raportów środowiskowych
prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub wypełnienie formularza.
Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów zlecenia.

Future Green Innovations S.A.

Loading

Back to Top