K 14

Co to jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru jest to działanie obejmujące katalogowanie na terenie planowanej inwestycji zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych wraz z opisem zastosowanej metodyki. Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia określa szczegółowo jakie gatunki zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych obejmuje inwentaryzacja.

 
 

K 16

Dlaczego my?

Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze dotyczące siedlisk i gatunków objętych ochroną, a także analizy, raporty i inwentaryzacje przyrodnicze ukierunkowane ściśle na wybrane elementy fauny, flory oraz przyrody nieożywionej. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa przyrodniczo-leśnego: badań naukowych, ekspertyz dotyczących liczebności, stanu roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych oraz tworzenia planów ochrony dla ginących gatunków i siedlisk.

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu botaniki, dendrologii, ekologii, geomorfologii oraz wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu procesów zachodzących w środowisku na każdym etapie realizowanego projektu. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym przystosowanym do badań środowiskowych oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Nasze ekspertyzy opieramy na rzetelnych badaniach terenowych i profesjonalnej dokumentacji fotograficznej.

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top