Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze

Ekspertyzy środowiskoweWykonujemy kompleksowe analizy, raporty, ekspertyzy środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze ukierunkowane ściśle na wybrane elementy fauny, flory oraz przyrody nieożywionej.

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa przyrodniczo-leśnego: badań naukowych, ekspertyz dotyczących liczebności, stanu roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych oraz tworzenia planów ochrony dla ginących gatunków i siedlisk.

Ocenę oddziaływania na środowisko i badania prowadzimy przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki, zwłaszcza zaawansowanej metody bioindykacji, czyli oceny stanu środowiska na podstawie badania reakcji organizmów żywych.

Ekspertyzy środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze opieramy na rzetelnych badania terenowe oraz wykonujemy profesjonalną dokumentację fotograficzną. Monitorujemy procesy zachodzące w środowisku na każdym etapie realizowanego projektu. Realizujemy projekty infrastrukturalne, przemysłowe, a także komercyjne. Udzielamy fachowych i merytorycznych konsultacji.

 

Ocena oddziaływania na środowiskoNaszą specjalizacją jest ocena oddziaływania wpływu planowanych inwestycji na środowisko dla jednostek administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmujemy się opracowywaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), planów rewitalizacji i rozwoju miast oraz projektów zagospodarowania obszarów zdegradowanych. Współpracujemy z gminami i miastami w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych ekspertów, profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Nasi specjaliści posiadają wiedzę teoretyczną z zakresu dendrologii, ekologii, geomorfologii, hydrologii oraz praktyczną, dotyczącą metod monitoringu środowiska, przeprowadzania waloryzacji przyrodniczych, a także ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Cechuje nas doskonała znajomość krajowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Nasza praca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z realizacji wielu nowych inwestycji, które wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych oraz ekspertyz środowiskowych.

Back to Top