Czym są elektrownie wiatrowe?

Od tysięcy lat energia wiatrowa była wykorzystywana jako źródło siły napędowej i transportowej. Obecnie najpopularniejszym sposobem zastosowania wiatru w sektorze energetycznym są elektrownie wiatrowe. Elektrownia wiatrowa to elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

 

Jakie są zalety energii wiatrowej?

Energia elektryczna pozyskiwana z energii wiatru jest powszechnie uznawana za ekologicznie czystą, gdyż wytworzenie takiej energii nie pociąga za sobą konieczności spalania żadnego paliwa, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego i nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie promocji stosowania energii z odnawialnych źródeł, nadaje instalacjom wykorzystującym OZE, status narzędzi służących ochronie środowiska, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Energetyka wiatrowa w coraz większym stopniu pozwala nam zaspokajać wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i jednocześnie walczyć z postępującym w dość szybkim tempie globalnym ociepleniem.

 

Korzyści płynące z budowania elektrowni wiatrowych:K 12

  • czyste źródło energii,
  • nieograniczone zasoby,
  • prosta obsługa,
  • krótki czas montażu,
  • niskie koszty obsługi i eksploatacji,
  • bezpośrednia konwersja na inne formy energii,
  • możliwość wykorzystania na terenach oddalonych od innych źródeł energii,
  • możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych.
  • stosunkowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni wiatrowej do odbiorcy,
  • stały koszt jednostkowy, brak ryzyka wzrostu cen.

 

K 19Co nas wyróżnia?

Elektrownie wiatrowe to doskonały sposób na ekologiczne pozyskanie odnawialnych źródeł energii. Inwestor przy wyborze miejsca, w którym umieści farmy wiatrowe musi uzyskać pozytywną decyzję środowiskową. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu ekologii i inżynierii środowiska. Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania monitoringu ornitologicznego. Pracujemy w oparciu o najnowsze wytyczne i dyrektywy oraz aktualne normy i przepisy prawa.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top