Elektrownie wiatrowe – monitoring

Czym są elektrownie wiatrowe?

Od tysięcy lat energia wiatrowa była wykorzystywana jako źródło siły napędowej i transportowej. Obecnie najpopularniejszym sposobem zastosowania wiatru w sektorze energetycznym są elektrownie wiatrowe.
Elektrownia wiatrowa to elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

Jakie są zalety energii wiatrowej?

Energia elektryczna pozyskiwana z energii wiatru jest powszechnie uznawana za ekologicznie czystą, gdyż wytworzenie takiej energii nie pociąga za sobą konieczności spalania żadnego paliwa, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego i nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie promocji stosowania energii z odnawialnych źródeł, nadaje wręcz instalacjom wykorzystującym OZE status narzędzi służących ochronie środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Energetyka wiatrowa w coraz większym stopniu pozwala nam zaspokajać wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i jednocześnie walczyć z postępującym w dość szybkim tempie globalnym ociepleniem.

Korzyści płynące z budowania elektrowni wiatrowych:Elektrownie wiatrowe monitoring
– czyste źródło energii,
– nieograniczone zasoby,
– prosta obsługa,
– krótki czas montażu,
– niskie koszty obsługi i eksploatacji,
– bezpośrednia konwersja na inne formy energii,
– możliwość wykorzystania na terenach oddalonych od innych źródeł energii,
– możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych.
– stosunkowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni wiatrowej do odbiorcy,
– stały koszt jednostkowy, brak ryzyka wzrostu cen. 

Co nas wyróżnia ?

Farmy wiatrowe monitoring

Elektrownie wiatrowe to doskonały sposób na ekologiczne pozyskanie odnawialnych źródeł energii. Inwestor przy wyborze miejsca, w którym umieści farmy wiatrowe musi uzyskać pozytywną decyzję środowiskową. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu ekologii i inżynierii środowiska. Tworzymy rzetelne analizy. Pracujemy w oparciu o najnowsze wytyczne i dyrektywy oraz aktualne normy i przepisy prawa.  Posiadamy wszelkie uprawnienia do wykonywania monitoringu ornitologicznego.  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

Back to Top