Karta informacyjna przedsięwzięcia

K 13Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

To dokument, który zawiera wszelkie podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu. Umożliwia odpowiednim organom administracji państwowej wydanie decyzji o konieczności przeprowadzania rozbudowanej oceny oddziaływania na środowisko dla konkretnej inwestycji. Dokumentację załącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji, które potencjalnie mogą znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I). Wszyscy przedsiębiorcy, planujący realizację inwestycji, stają przed koniecznością przedstawienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przed właściwym urzędem gminy. Muszą to zrobić przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


Do najważniejszych elementów należą:

  • określenie skali i rodzaju projektu oraz powierzchni zajmowanej nieruchomości
  • podanie rodzaju zastosowanych technologii
  • oszacowanie ilości wykorzystywanych zasobów surowców naturalnych
  • podanie rozwiązań zapewniających ochronę  środowiska
  • udokumentowanie sieci dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zawarcie we wniosku informacji o obszarach podlegających ochronie, zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 


K 24Fachowe sporządzanie dokumentacji:

Profesjonalnie sporządzona dokumentacja znacznie skraca czas uzyskania wszelkich pozwoleń i rozpoczęcia działań inwestycyjnych. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, by jak najsprawniej zrealizować niezbędne prace i stworzyć kompletne materiały. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

 


 

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top