Karta informacyjna przedsięwzięcia

karta informacyjna przedsięwzięciaTo dokument, który zawiera wszelkie podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu. Umożliwia odpowiednim organom administracji państwowej wydanie decyzji o konieczności lub jej braku przeprowadzania rozbudowanej oceny oddziaływania na środowisko (grupa II) dla konkretnej inwestycji.
Dokumentację załącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji, które potencjalnie mogą znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I). Wszyscy przedsiębiorcy, planujący realizację inwestycji, stają przed koniecznością przedstawienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przed właściwym urzędem gminy. Muszą to zrobić przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


DO NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW NALEŻĄ:

– określenie skali i rodzaju projektu oraz powierzchni zajmowanej nieruchomości
– podanie rodzaju zastosowanych technologii
– oszacowanie ilości wykorzystywanych zasobów surowców naturalnych
– podanie rozwiązań zapewniających ochronę  środowiska
– udokumentowanie sieci dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego
– zawarcie we wniosku informacji o obszarach podlegających ochronie, zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 


FACHOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI

karta informacyjna przedsięwzięciaProfesjonalnie sporządzona dokumentacja znacznie skraca czas uzyskania wszelkich pozwoleń i rozpoczęcia konkretnych prac.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy! Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by jak najsprawniej zrealizować niezbędne prace i stworzyć kompletną dokumentację.

 


PLIKI DO POBRANIA:

Back to Top