Ocena oddziaływania na środowisko

ocena oddziaływania na środowiskoOcena oddziaływania na środowisko jest procedurą, która stanowi bardzo ważną część postępowania administracyjnego. Przeprowadza się ją przed bezpośrednim i pośrednim rozpoczęciem realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania na środowisko służy uzyskaniu informacji o bezpośrednim oraz pośrednim wpływie planowanego projektu na środowisko, warunki życia ludzi, zdrowie, zabytki, dobra materialne oraz wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich wymienionych elementów.

Cały dokument dostarcza decyzyjnemu organowi administracji publicznej informacji o ingerencji inwestycji na środowisko, czy wszystko zaplanowane jest w sposób optymalny oraz czy korzyści wynikające z realizacji rekompensują straty poniesione w środowisku.

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska.

 


RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (RONŚ)

Raport oddziaływania na środowisko to opracowanie techniczno-przyrodnicze. Stanowi załącznik do wniosku o wydanie przez odpowiednie organy decyzji środowiskowej. Głównym celem raportu oddziaływania na środowisko naturalne jest dokładna analiza planowanego przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę wszystkie formy jego ochrony.

Raport oddziaływania na środowisko z założenia uwzględnia etap realizacji przedsięwzięcia, eksploatacji oraz likwidacji. Szczegółowa analiza umożliwia inwestorowi otrzymanie potwierdzenia możliwości realizacji projektu, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty ochrony środowiska.

Właściwe wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wpływa na przebieg postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

 


KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ocena oddziaływania na środowiskoKarta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument, który zawiera wszelkie podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu. Umożliwia odpowiednim organom administracji państwowej wydanie decyzji o konieczności lub jej braku przeprowadzania rozbudowanej oceny oddziaływania na środowisko (grupa II) dla konkretnej inwestycji.

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia załącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji, które potencjalnie mogą znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I). Wszyscy przedsiębiorcy, planujący realizację inwestycji, stają przed koniecznością przedstawienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przed właściwym urzędem gminy. Muszą to zrobić przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania raportów oddziaływania na środowisko oraz sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

 


PLIKI DO POBRANIA:

 

 

Back to Top