Na czym polega ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)?

K 20OOŚ jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska. To procedura, która stanowi bardzo ważną część postępowania administracyjnego. Ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku. Ocena oddziaływania na środowisko służy uzyskaniu danych o bezpośrednim oraz pośrednim wpływie planowanego projektu na środowisko, warunki życia ludzi, zdrowie, zabytki i dobra materialne. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.

 

K 5Dlaczego my?

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania OOŚ. Dostarczamy organom administracji publicznej profesjonalnie sporządzone dokumenty, zawierające informacje o ingerencji inwestycji w przyrodę, jej optymalizacji i rekompensacji strat poniesionych w ekosystemie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy!

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top