Ocena oddziaływania na środowisko

ocena oddziaływania na środowiskoPrzedstawiamy procedurę, która stanowi bardzo ważną część postępowania administracyjnego. Przeprowadza się ją przed bezpośrednim i pośrednim rozpoczęciem realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko służy uzyskaniu informacji o bezpośrednim oraz pośrednim wpływie planowanego projektu na środowisko, warunki życia ludzi, zdrowie, zabytki, dobra materialne oraz wzajemne wpływanie na siebie wszystkich wymienionych elementów.

Cały dokument dostarcza decyzyjnemu organowi administracji publicznej informacji o ingerencji inwestycji na przyrodę, czy wszystko zaplanowane jest w sposób optymalny oraz czy korzyści wynikające z realizacji rekompensują straty poniesione w ekosystemie.

Należy nadmienić, że to jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska.

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie kompleksowego wykonywania zleceń. Profesjonalnie sporządzone dokumenty  znacznie skracają czas uzyskania wszelkich pozwoleń i rozpoczęcia konkretnych prac.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy! Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań by jak najsprawniej zrealizować niezbędne prace i stworzyć kompletną dokumentację. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz stale aktualizowanej wiedzy na temat najnowszych wytycznych, jesteśmy w stanie wykonać rzetelną i profesjonalną dokumentację.

Back to Top