Plan gospodarki niskoemisyjnej

plan gospodarki niskoemisyjnejTo dokument strategiczny, który umożliwia długoterminową wizję rozwoju dla danego terenu. Przedsięwzięcie zawiera działania nieinwestycyjne i inwestycyjne w różnych sektorach publicznych i prywatnych, m.in. transporcie, budownictwie, rozwiązaniach przestrzennych, mieszkalnictwie, zarządzaniu odpadami, energetyce, oświetleniu, edukacji, informacji czy gospodarce wodno-ściekowej.

– Wdrażanie odnawialnych źródeł energii
– Zmniejszanie emisji w zakresie modernizacji transportu publicznego
– Termomodernizację różnych budynków

Treść projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 wyraźnie mówi, że na dofinansowanie mogą liczyć gminy realizujące cele tematyczne ochrony klimatu oraz spełniające wszelkie wymogi strategii niskiej emisji. Niezbędny jest do tego celu szczegółowy dokument.

 


Nasza firma pomaga podmiotom wykonać profesjonalne dokumenty, oparte o obowiązujące przepisy.

Dokument bierze pod uwagę szczególnie:

– OZE,
– Odnawialne źródła energii,
– Harmonogram realizacji,
– Prognozę emisji,
– Bilans energetyczny,
– Inwentaryzację emisji dwutlenku węgla,
– Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
– źródła finansowania,
– Analizę SWOT,
– Europa 2020.

Jeśli Twoja firma planuje ubiegać się o dofinansowanie unijne na wsparcie działań w ramach termomodernizacji budynków, wsparcie niskoemisyjnego transportu, wdrażania OZE czy innych czynności, niezbędne będzie szczegółowe stworzenie tego dokumentu.
Green Future Project to zespół specjalistów, którzy z chęcią pomogą Państwu stworzyć kompletne plany gospodarki niskoemisyjnej oparte o obowiązujące przepisy i zasady. Z naszą pomocą uzyskają Państwo dofinansowanie z Unii Europejskiej na różne projekty.

Back to Top