Plan gospodarki niskoemisyjnej

plan gospodarki niskoemisyjnejPlan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który umożliwia długoterminową wizję rozwoju dla danego terenu. Przedsięwzięcie zawiera działania nieinwestycyjne i inwestycyjne w różnych sektorach publicznych i prywatnych, m.in. transporcie, budownictwie, gospodarce przestrzennej, mieszkalnictwie, gospodarce odpadami, energetyce, oświetleniu, edukacji, informacji czy gospodarce wodno-ściekowej.

 • – Wdrażanie odnawialnych źródeł energii
 • – Zmniejszanie emisji w zakresie modernizacji transportu publicznego
 • – Termomodernizację różnych budynków

Treść projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020 wyraźnie mówi, że na dofinansowanie mogą liczyć gminy realizujące cele tematyczne ochrony klimatu oraz spełniające wszelkie wymogi strategii niskoemisyjnej. Niezbędny jest do tego celu szczegółowy plan gospodarki niskoemisyjnej.

 


Plan gospodarki niskoemisyjnej bierze pod uwagę szczególnie:

 • – OZE,
 • – Odnawialne źródła energii,
 • – Harmonogram realizacji,
 • – Prognozę emisji,
 • – Bilans energetyczny,
 • – Inwentaryzację emisji dwutlenku węgla,
 • – Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
 • – źródła finansowania,
 • – Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej,
 • – Analizę SWOT,
 • – Europa 2020.

Jeśli Twoja firma planuje ubiegać się o dofinansowanie unijne na wsparcie działań w ramach termomodernizacji budynków, wsparcie niskoemisyjnego transportu, wdrażania OZE czy innych czynności, niezbędne będzie sporządzenie plan gospodarki niskoemisyjnej.

Green Future Project to zespół specjalistów, którzy z chęcią pomogą Państwu stworzyć kompletne plany gospodarki niskoemisyjnej oparte o obowiązujące przepisy i zasady. Z naszą pomocą uzyskają Państwo dofinansowanie z Unii Europejskiej na różne projekty.

Back to Top