Pomiar natężenia ruchu

Pomiar natężenia ruchuGłównym celem badań proponowanych przez firmę Green Future Project jest dokładna ocena natężenia ruchu samochodów na konkretnych odcinkach. Pomiar wieńczy sporządzenie sprawozdania, a samo liczenie odbywa się poprzez ręczne, automatyczne lub półautomatyczne spisywanie z podziałem ich na kategorie. Pomiar natężenia ruchu niezbędny jest dla wielu projektów budowlanych, realizacji dróg przy innych przedsięwzięć.

Pomiar natężenia ruchu powinien odbywać się w określonych godzinach o różnych porach dnia, by dać pełen obraz sytuacji na drodze. Badanie prowadzone jest poprzez ręczne spisywanie liczby pojazdów i ich typów.

Wyniki badań to obszerne sprawozdanie wypełnione przez obserwatorów. To podstawowe i bardzo wiarygodne źródło o ruchu drogowym na danym odcinku.


Pomiar natężenia ruchuCel wykonywania pomiarów

Pomiar natężenia ruchu wykonywany jest w celu:

   • – Przeprowadzania analiz środowiskowych
   • – Przeprowadzania analiz ekonomicznych
   • – Podjęciu decyzji o budowie i przebudowie dróg
   • – Opracowania projektów organizacji ruchu
   • – Podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwestycji
   • – W celu klasyfikacji dróg pod względem priorytetów w sieci drogowej na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym
   • – Analizy w zakresie ochrony środowiska, np. zanieczyszczenie powietrza czy poziom hałasu

Dane te są wykorzystywane przez różnego typu instytucje, organy państwowe (policja, samorządy, uczelnie, jednostki naukowe itp.)
Pomiary wykonywane są oddzielnie dla samochodów osobowych, lekkich samochodów dostawczych (ciężarowych), pozostałych samochodów o masie przekraczającej 3,5 tony, autobusów, naczep, ciągników, rowerów, motorowerów. Wykonujemy także pomiary widoczności, czy pomiar na przejazdach kolejowych.


Uwzględniane są następujące zmienności ruchu:

   • – godzinowa w trakcie doby
   • – dobowa w trakcie tygodnia
   • – dobowa w ciągu roku

Nasza firma wykonuje kompleksowe pomiary natężenia ruchu w oparciu o obowiązujące zasady. Realizujemy pomiary dla różnych przedsięwzięć i zastosowań. Wykorzystujemy skuteczne metody mierzenia, gwarantujące otrzymanie precyzyjnych danych. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Back to Top