K 15

Do czego służą pomiary natężenia ruchu drogowego?

Celem prowadzonych badań jest dokładna ocena natężenia ruchu pojazdów na drogach wszystkich kategorii. To bardzo wiarygodne źródło o ruchu drogowym na danym odcinku. Dane te są wykorzystywane przez różnego typu instytucje i organa państwowe: samorządy, Policję, Zarządy Dróg, Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad, czy jednostki naukowe. Pomiar natężenia ruchu niezbędny jest dla wielu projektów budowlanych, realizacji dróg oraz innych przedsięwzięć. Monitoring rejestrujący ruch, wspiera również służby porządkowe, osoby odpowiedzialne za strategiczne planowanie rozwoju infrastruktury oraz statystyków i planistów. System pomiaru ruchu dostarcza danych do planowania, projektowania i zarządzania remontem sieci drogowej. Wyniki badań przekazywane są w postaci sprawozdania w postaci elektronicznej w odpowiednio przygotowanych arkuszach kalkulacyjnych.

 


K 7

Jakie są cele wykonywania pomiarów?

Pomiar natężenia ruchu wykonywany jest w celu:
 • przeprowadzania analiz środowiskowych
 • przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • podjęciu decyzji o budowie i przebudowie dróg
 • analiz obciążenia linii komunikacji miejskiej lub linii kolejowych
 • opracowania projektów organizacji ruchu
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • w celu klasyfikacji dróg pod względem priorytetów w sieci drogowej na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym
 • analizy w zakresie ochrony środowiska, np. zanieczyszczenie powietrza czy poziom hałasu.

Pomiar natężenia ruchu powinien odbywać się w określonych godzinach o różnych porach dnia, by dać pełen obraz sytuacji na drodze. Badanie realizowane jest przez określony przepisami czas, w wyznaczonych przez zleceniodawcę miejscach.

 


Uwzględniane są następujące zmienności ruchu:

 • godzinowa w trakcie doby
 • dobowa w trakcie tygodnia
 • dobowa w ciągu roku

 

Nasze urządzenia gromadzą takie dane jak:

 • data i godzina przejazdu pojazdu
 • zmierzona prędkość pojazdu
 • kierunek poruszającego się pojazdu
 • klasyfikacja pojazdów.
Wykonujemy kompleksowe pomiary natężenia ruchu oraz widoczności w oparciu o obowiązujące zasady i przepisy prawne. Wykorzystujemy skuteczne metody mierzenia oraz specjalistyczne oprogramowanie, gwarantujące otrzymanie precyzyjnych danych statystycznych. Automatyczny pomiar natężenia ruchu za pomocą kamer precyzyjnie i szybko zbiera dane o pojazdach przemieszczających się na badanym odcinku drogi. Przekazujemy naszym klientom pełne i  profesjonalne raporty, zawierające dobowe i okresowe zmiany natężenia ruchu.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top