K 9

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, realizowany w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności. To zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy, będącego w stanie degradacji. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej.

 

K 10Jakie są cele rewitalizacji?

Celem tych programów jest:
  • poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzennej miasta
  • ożywienie gospodarcze i społeczne
  • stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości
  • rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych
  • dbałość o zabytki i obiekty o walorach architektonicznych
  • tworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej (parki, place zabaw)
  • zwiększenie aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej
  • tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym.
Ustawa z 9 października 2015 określa sposób prowadzenia projektu, który uwzględnia w szczególności przestrzeń, gospodarkę, skoncentrowanie terytorialne, czy działania na rzecz lokalnej społeczności. Na podstawie kompleksowych zagadnień środowiskowych, gospodarczych, społecznych, czy funkcjonalno-przestrzennych realizujemy konkretne działania pomocowe oraz proponujemy wdrażanie kompleksowych programów naprawczych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top