Zapytania ofertowe

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Kierownik B+R w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • opracowanie szczegółowych założeń projektowych dla zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji,
 • analiza danych i określenie istotnych relacji z punktu widzenia projektu
 • projekt asocjacyjnej grafowej struktury danych dostosowanej do założeń projektu,
 • opracowanie asocjacyjnych mechanizmów i dedykowanych algorytmów sztucznej inteligencji dla realizacji zadań projektu,
 • nadzór nad implementacją opracowanych algorytmów i tworzeniem oprogramowania oraz systemu informatycznego,
 • przeprowadzenie testów i weryfikacji założeń algorytmów sztucznej inteligencji w oparciu o opracowane algorytmy i mechanizmy,
 • prowadzenie badań w skali technicznej, optymalizacji funkcji i parametrów opracowywanego oprogramowania,
 • nadzór nad zespołem programistów przypisanych do realizacji zadań w projekcie oraz doradztwo i konsultacje merytoryczne.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) Zapytanie ofertowe nr 1 – formularz ofertowy

2) Zapytanie ofertowe nr 1 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowegoFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. Reklamyw projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii BeaconDo zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • przeprowadzenie ankiety na potrzeby aplikacji,
 • optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów,
 • współpraca przy opracowywaniu kontentu funkcjonalnego aplikacji,
 • koordynacja kontaktu oraz współpracy klientami testującymi rozwiązanie.

 Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora SkypeZałączniki:1) Zapytanie ofertowe nr 2 – formularz ofertowy2) Zapytanie ofertowe nr 2 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Specjalisty/ki ds. kontentudo zespołu projektowegoFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. kontentu w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon  Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • odpowiedzialna za przygotowanie warstwy komunikacyjnej aplikacji,
 • współprzygotowanie testowej kampanii afiliacyjnej,
 • przygotowanie przeprowadzenie ankiety na potrzeby testowej kampanii afiliacyjnej,
 • udział w testowaniu i optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów i dostosowywaniu treści do potrzeb klientów.

 Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora SkypeZałączniki:1) Zapytanie ofertowe nr 3 – formularz ofertowy2) Zapytanie ofertowe nr 3 (wersja pdf)

POSTĘPOWANIE  1/2017Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020FirmaFuture Green Innovations S.A.Podole 6030-394 KrakówNIP: 945-215-42-78
Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotyczącazatrudnienia w projekcie na stanowisku Kierownika B+R.Do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 16 maja 2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert . W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:Adrian Horzyk, ul. Zarosie 40, 30-898 KrakówWszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.………………………………………………………….Załączniki:1. Postępowanie 1-2017
POSTĘPOWANIE  2/2017Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020FirmaFuture Green Innovations S.A.Podole 6030-394 KrakówNIP: 945-215-42-78Informuje, iż w ramach zapytania 2/2017 do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, nie wpłynęła ważna oferta, związana za zatrudnieniem w projekcie na stanowiskuSpecjalista/ka ds. reklamy………………………………………………………….POSTĘPOWANIE 2/2017Kraków, dnia 16.05.2017r.PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
w ramach zapytania ofertowego przeprowadzanego w trybie zasady konkurencyjnościDotyczy wyboru kandydata na stanowisko Specjalista/ka ds. reklamy w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • przeprowadzenie ankiety na potrzeby aplikacji,
 • optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów,
 • współpraca przy opracowywaniu kontentu funkcjonalnego aplikacji,
 • koordynacja kontaktu oraz współpracy klientami testującymi rozwiązanie.

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon”,  planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dnia 16.05.2017 roku zebrała się komisja w składzie:Jarosław DąbrowskiAgnieszka BorczWawrzyniec Kraszewski

 • Informacja o wysłaniu zapytania do potencjalnych wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało wysłane w dniu 29.04.2017 do następujących potencjalnych Wykonawców:

 • Magdalena Stuss, magdalena.stuss@uj.edu.pl,
 • Mariusz Trojak, mariusz.trojak@uj.edu.pl,
 • Janina Klima, klima@uj.edu.pl,
 • Monika Jedynak, jedynak@uj.edu.pl,
 • Jan Stępniewski, stepniewski@uj.edu.pl.
 • Informacja o upublicznieniu

Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27.04.2017

 • Informacja o złożonych ofertach

Do Zamawiającego w wyniku postępowania nie wpłynęła ważna oferta.
Wykaz ważnych ofert, które wpłynęły w wyniku postępowania: 

 • Informacja o prowadzonych negocjacjach: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 • Informacja o unieważnieniu postępowania (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 • Załączniki

W wyniku przeprowadzanej procedury nie wpłynęła do dnia 10.05 2017 ważna oferta.
Podpisy członków Komisji:
Załączniki:1. Postępowanie 2-20172. Postępowanie 2-2017 protokół

POSTĘPOWANIE  3/2017Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020FirmaFuture Green Innovations S.A.Podole 6030-394 KrakówNIP: 945-215-42-78
Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotyczącazatrudnienia w projekcie na stanowisku Specjalista/ka ds. kontentu.Do dnia 10.05.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 16 maja 2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert . W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:Katarzyna Dąbrowska, ul. Sudolska 16, 31-422 KrakówWszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.………………………………………………………….
POSTĘPOWANIE 3/2017Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty nr 1 Data wpływu oferty: 10.05.2017Oferent: Katarzyna Dąbrowska
Komisja w składzie:Agnieszka BorczJarosław DąbrowskiWawrzyniec Kraszewski

POSTĘPOWANIE 3/2017Kraków, dnia 16.05.2017r.PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
w ramach zapytania ofertowego przeprowadzanego w trybie zasady konkurencyjności
 Dotyczy wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty/ki ds. kontentu w projekcie pn. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii BeaconDo zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • odpowiedzialna za przygotowanie warstwy komunikacyjnej aplikacji,
 • współprzygotowanie testowej kampanii afiliacyjnej,
 • przygotowanie przeprowadzenie ankiety na potrzeby testowej kampanii afiliacyjnej,
 • udział w testowaniu i optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów i dostosowywaniu treści do potrzeb klientów.

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA z wykorzystaniem technologii Beacon”,  planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dnia 16.05.2017 roku zebrała się komisja w składzie:
Agnieszka BorczJarosław DąbrowskiWawrzyniec Kraszewski

 • Informacja o wysłaniu zapytania do potencjalnych wykonawców:

Zapytanie ofertowe zostało wysłane w dniu 29.04.2017 do następujących potencjalnych Wykonawców:

 • Magdalena Stuss, magdalena.stuss@uj.edu.pl,
 • Mariusz Trojak, mariusz.trojak@uj.edu.pl,
 • Janina Klima, Janina.klima@uj.edu.pl,
 • Monika Jedynak, monika.jedynak@uj.edu.pl,
 • Jan Stępniewski, stepniewski@uj.edu.pl,
 • Katarzyna Dąbrowska, katarzynadab@gmail.com.

 Informacja o upublicznieniuZapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27.04.2017

 • Informacja o złożonych ofertach

Do Zamawiającego w wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta.Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia warunek dotyczący zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym.
Wykaz ważnych ofert, które wpłynęły w wyniku postępowania: 

 • Informacja o prowadzonych negocjacjach: (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 • Informacja o unieważnieniu postępowania (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 • Załączniki
 • Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty nr 1
 • Potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej
 • Oferta nr 1
 • Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań z oferentem, który złożył ofertę.

W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą pod względem określonych w zapytaniu kryteriów uznano ofertę Wykonawcy:   pani Katarzyny Dąbrowskiej.

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania27.04.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 10.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 12.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 10.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesiące. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         algorytmami sztucznej inteligencji,

·         systemami i mechanizmami asocjacyjnymi i kognitywnymi,

·         modelowaniem sieci neuronowych.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne  i  badawcze w:

·         badaniu eksperymentalnym sztucznej inteligencji,

·         udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny systemów asocjacyjnych i sztucznej inteligencji,

·         realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
KomunikacjaBrak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 10.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania28.04.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 10.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 12.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 10.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         technikami marketingowymi,

·         konstrukcją narzędzi badawczych,

·         prowadzeniem kampanii afiliacyjnych za pośrednictwem Internetu.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie w:

·         prowadzeniu działań marketingowych,

·         współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej ukończone kierunki: psychologia, socjologia, marketing lub marketing i reklama).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
KomunikacjaBrak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 13.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania05.05.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 12.05.2017 do końca dnia.

Do dnia 15.05.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 12.05.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesiący. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·        marketingiem i promocją,

·        redakcją tekstów prasowych i rynkiem mediów.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie W:

·        edycji i przygotowywaniu tekstów marketingowych,

·        działaniach związanych z kreowaniem wizerunku,

·        kontaktach z klientami.

3) Posiada wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra – ukończone studia na kierunku dziennikarstwo, public relations, komunikacja medialna).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy

wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
KomunikacjaBrak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

0-10 pkt
Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt0-10 pkt
Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 12.06.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

LP.Nazwa i adres  WykonawcyData wpływu ofertyKryteria oceny ofertPunktacja za poszczególne kryteria oceny ofert
1.

 

Brak ważnej ofertycena
Rozmowa rekrutacyjna
l.p.Imię NazwiskoPodpis
1.Jarosław Dąbrowski
2.Agnieszka Borcz
3.Wawrzyniec Kraszewski
Lp.Warunki ocenySpełnia (1), Nie spełnia (0) Nie dotyczy (ND)
WARUNKI FORMALNE
1.Data wpływu oferty jest zgodna z informacją z zapytania1
2.Oferent złożył ofertę na formularzu tożsamym ze wzorem zawartym w zaproszeniu.1
3.Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem.1
4.1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         marketingiem i promocją,

·         redakcją tekstów prasowych i rynkiem mediów.

 

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne i badawcze w:

 

·         edycji i przygotowywaniu tekstów marketingowych,

·         działaniach związanych z kreowaniem wizerunku,

·         kontaktach z klientami.

 

3) Posiada wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra – ukończone studia na kierunku Dziennikarstwo oraz Public Relations i komunikacja medialna).

1
5.Oferent udokumentował posiadanie odpowiednich do realizacji zadania kwalifikacji.

 

1
6.Oferta na wykonanie zadań zawiera co najmniej:

  1. cenę
  2. formularz oferty z podpisanym oświadczeniem o braku powiązań,
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w projektach badawczych i odpowiednie zasoby kadrowe – CV
1
KRYTERIA OCENY OFERT
8.Ocena punktowa =         75: 75 brutto * 60% * 100 pkt. = 60 pkt

 

60 pkt.
9.Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: komunikacja10 pkt.
10.Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: organizacja czasu pracy10 pkt.
11.Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: analityczne myślenie10 pkt.
12.Wynik rozmowy kwalifikacyjnej: obsługa excel/pakiet office10 pkt.
Razem liczba punktów100 pkt.
LP.Nazwa i adres  WykonawcyData wpływu ofertyKryteria oceny ofertPunktacja za poszczególne kryteria oceny ofert
1Katarzyna Dąbrowska, ul. Sudolska 16,

31-422 Kraków

08.05.2017cena60 pkt.
2.Rozmowa rekrutacyjna40 pkt.
l.p.Imię NazwiskoPodpis
1.Agnieszka Borcz

 

2.Jarosław Dąbrowski

 

3.Wawrzyniec Kraszewski

 

Podpisy członków Komisji:
Załączniki:

1. Postępowanie 3-2017

2. Postępowanie 3-2017 karta oceny merytorycznej

3. Postępowanie 3-2017 protokół

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Kierownik B+R w projekcie pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • opracowanie szczegółowych założeń projektowych dla zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji,
 • analiza danych i określenie istotnych relacji z punktu widzenia projektu
 • projekt asocjacyjnej grafowej struktury danych dostosowanej do założeń projektu,
 • opracowanie asocjacyjnych mechanizmów i dedykowanych algorytmów sztucznej inteligencji dla realizacji zadań projektu,
 • nadzór nad implementacją opracowanych algorytmów i tworzeniem oprogramowania oraz systemu informatycznego,
 • przeprowadzenie testów i weryfikacji założeń algorytmów sztucznej inteligencji w oparciu o opracowane algorytmy i mechanizmy,
 • prowadzenie badań w skali technicznej, optymalizacji funkcji i parametrów opracowywanego oprogramowania,
 • nadzór nad zespołem programistów przypisanych do realizacji zadań w projekcie oraz doradztwo i konsultacje merytoryczne.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.06.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 21.06.2017 do końca dnia.

Do dnia 28.06.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 21.06.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         algorytmami sztucznej inteligencji,

·         systemami i mechanizmami asocjacyjnymi i kognitywnymi,

·         modelowaniem sieci neuronowych.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne  i  badawcze w:

·         badaniu eksperymentalnym sztucznej inteligencji,

·         udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny systemów asocjacyjnych i sztucznej inteligencji,

·         realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 15.11.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·         office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe nr 4 – formularz ofertowy

– Zapytanie ofertowe nr 4 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Specjalisty ds. Kontentu do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Kontentu w projekcie pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na potrzeby aplikacji,
 • Optymalizacja kampanii afiliacyjnej pod kątem maksymalizacji efektów,
 • Współpraca przy opracowywaniu kontentu funkcjonalnego aplikacji,
 • Koordynacja kontaktu oraz współpracy z klientami testującymi rozwiązanie.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.06.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 21.06.2017 do końca dnia.

Do dnia 28.06.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 21.06.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 120 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         technikami marketingowymi,

·         konstrukcją narzędzi badawczych,

·         prowadzeniem kampanii afiliacyjnych za pośrednictwem Internetu.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie w:

·         prowadzeniu działań marketingowych,

·         współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej ukończone kierunki: psychologia, socjologia, marketing lub marketing i reklama).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 15.11.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·         office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe nr 5 – formularz ofertowy

– Zapytanie ofertowe nr 5 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Specjalisty ds. Finansowo – Kadrowych do zespołu projektowego.

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo – Kadrowych w projekcie pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” 

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Koordynacji projektu od strony finansowej,
 • Prowadzeniu rozliczeń związanych z projektem, wydatkowaniu środków, kontrolingu finansowym,
 • Weryfikacji dokumentacji finansowej, pracowniczej związanej z realizacją,
 • Uczestnictwo w bieżącym zarządzaniu projektem, zarządzaniu ryzykiem w projekcie i monitorowaniu wskaźników produktu i rezultatu,
 • Prowadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji projektowej.

 

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.06.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 21.06.2017 do końca dnia.

Do dnia 28.06.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 21.06.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Przepisami podatkowymi,

·         Ustawą o rachunkowości

·         Zagadnieniami finansowo-księgowymi dot. funduszy UE

·         Wykazuje się praktyczną znajomością języka angielskiego

2) Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości.

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 15.11.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·         office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe nr 6 – formularz ofertowy

– Zapytanie ofertowe nr 6 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Programisty / Testera do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Programisty / Testera w projekcie p. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Przygotowanie i wdrażania procesów testów, opracowanie i wykonanie planów testów oprogramowania,
 • Analiza wyników testów i zalecanie działań naprawczych,
 • Pomoc w debugowaniu i modyfikacji oprogramowania,
 • Projektowanie, kodowanie i wykonywanie automatycznych skryptów testowych przy użyciu różnych narzędzi testowych,
 • Zapewnienie doradztwa technicznego w sprawie zagadnień automatyzacji procesów i narzędzi.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.06.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 21.06.2017 do końca dnia.

Do dnia 28.06.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 21.06.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 160 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Narzędziami testowymi jak np.: Selenium, TestNG, JUnit, SOATest, Jmeter, Jacoco, AutoIt, Cucumber Quick Test Professional, Quality Center

·         Wyszukiwaniem błędów w oprogramowaniu (Maven, Gradle, Spring Boot, Git, SVN)

2) Posiada wykształcenie przynajmniej wyższe techniczne (ze znajomością zagadnień sieciowych).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 15.11.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·         office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe nr 7 – formularz ofertowy

– Zapytanie ofertowe nr 7 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje dwóch Prawników do zespołu projektowego

  

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

dotyczące wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Prawnik w projekcie pt. „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Doradztwie w zakresie aspektów dot. prawa autorskiego,
 • Kwalifikacji materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego,
 • Doradztwie w zakresie przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom prawa autorskiego,
 • Doradztwie w zakresie obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • Ochronie wizerunku.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.06.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 21.06.2017 do końca dnia.

Do dnia 28.06.2017r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 21.06.2017r. złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy36 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2017

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Prawem autorskim0

3) Posiada wykształcenie wyższe prawnicze

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                          0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 15.11.2017r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·         office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 8 – formularz ofertowy

– Zapytanie ofertowe nr 8 (wersja pdf)

POSTĘPOWANIE  4/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Firma

Future Green Innovations S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 945-215-42-78

 

Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotycząca:

zatrudnienia w projekcie na stanowisku Kierownika B+R.

Do dnia 21.06.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 27.06.2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert. W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Adrian Horzyk.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

………………………………………………………….

Załączniki:

1) Postępowanie 4-2017 (wersja pdf)

POSTĘPOWANIE  7/2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Algorytmy kreacji kampanii afiliacyjnych w oparciu o dane kontekstowe i inteligentne technologie uczenia maszynowego w celu personalizacji przekazu reklamowego i optymalizacji ich skuteczności w przetwarzaniu BIG DATA efektywnego transferu (odsprzedaży) kopii gry, nabytej w cyfrowej dystrybucji, w sposób zgodny z przepisami prawa” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Firma

Future Green Innovations S.A.

Podole 60

30-394 Kraków

NIP: 945-215-42-78

 

Informuje, iż w ramach zapytania wpłynęła 1 oferta na dotycząca:

zatrudnienia w projekcie na stanowisku Programista / Tester.

Do dnia 21.06.2017 godzina 0:00, wpłynęła 1 ważna oferta. W dniu 27.06.2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. Kryteria jakimi kierował się Zamawiający zostały określone w treści zapytania i stanowiły jedyną podstawę do oceny ofert. W wyniku przeprowadzanej procedury za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Michał Banyś.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

………………………………………………………….

Załączniki:

1) Postępowanie 7-2017 (wersja pdf)

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych) planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Kierownika B+R do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/EM

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Kierownik B+R w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • opracowanie szczegółowych założeń projektowych dla zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji,
 • analiza danych i określenie istotnych relacji z punktu widzenia projektu
 • projekt asocjacyjnej grafowej struktury danych dostosowanej do założeń projektu,
 • opracowanie asocjacyjnych mechanizmów i dedykowanych algorytmów sztucznej inteligencji dla realizacji zadań projektu,
 • nadzór nad implementacją opracowanych algorytmów i tworzeniem oprogramowania oraz systemu informatycznego,
 • przeprowadzenie testów i weryfikacji założeń algorytmów sztucznej inteligencji w oparciu o opracowane algorytmy i mechanizmy,
 • prowadzenie badań w skali technicznej, optymalizacji funkcji i parametrów opracowywanego oprogramowania,
 • nadzór nad zespołem programistów przypisanych do realizacji zadań w projekcie oraz doradztwo i konsultacje merytoryczne.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.12.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 24.12.2017 do końca dnia.

Do dnia 27.12.2017 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 24.12.2017 złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy24 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.07.2018

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         algorytmami sztucznej inteligencji,

·         systemami i mechanizmami asocjacyjnymi i kognitywnymi,

·         modelowaniem sieci neuronowych.

2) Posiada udokumentowane doświadczenie laboratoryjne  i  badawcze w:

·         badaniu eksperymentalnym sztucznej inteligencji,

·         udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny systemów asocjacyjnych i sztucznej inteligencji,

·         realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego).

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 01.07.2018r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/EM (wersja pdf)

2) Formularz ofertowy

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych) planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Zastępcy Kierownika B+R do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EM

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko zastępcy  Kierownika B+R w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Opracowaniu szczegółowych założeń koncepcji badań potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów – graczy (czyli badań konsumentów niezbędnych do wykonania projektu) właściwych dla poszczególnych etapów prac badawczych w projekcie.
 • Zebraniu danych ze źródeł wtórnych dotyczących potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów – graczy.
 • Opracowaniu narzędzi badawczych do realizowanych badań konsumentów.
 • Nadzorze i koordynacji wykonania zadań badawczych w zakresie badań konsumentów.
 • Merytorycznej analizie i interpretacji wyników badań.
 • Opracowaniu katalogu potrzeb i preferencji graczy oraz listy oczekiwanych funkcjonalności platformy skategoryzowanych zgodnie z modelem Kano.
 • Opracowaniu podstaw systemu nagradzająco-uspołeczniającego.
 • Opracowaniu rekomendacji dotyczących sposobu prezentacji treści w aplikacjach umożliwiających korzystanie z systemu aukcyjnego.
 • nadzór nad zespołem programistów przypisanych do realizacji zadań w projekcie oraz doradztwo i konsultacje merytoryczne.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.12.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 24.12.2017 do końca dnia.

Do dnia 27.12.2017 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 24.12.2017 złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy24 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.07.2018

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Opracowaniu szczegółowych założeń koncepcji badań potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów

·         Zbieraniu danych ze źródeł wtórnych dotyczących potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów

·         Opracowywaniu katalogu potrzeb i preferencji graczy oraz listy oczekiwanych funkcjonalności platformy skategoryzowanych zgodnie z modelem Kano.

 

2) Posiada udokumentowane doświadczenie  badawcze w:

·         badaniu potrzeb i zachowań konsumentów

·         Opracowaniu narzędzi badawczych do realizowanych badań konsumentów.

·         Merytorycznej analizie i interpretacji wyników badań.

 

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora)

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 01.07.2018r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

 

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EM (wersja pdf)

2) Formularz ofertowy

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych) planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje eksperta ds. badań zachowań konsumentów, członka zespołu B+R do zespołu projektowego – 2 osoby


Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/EM

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko eksperta ds. badań zachowań konsumentów, członka zespołu B+R w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Opracowaniu szczegółowych założeń koncepcji badań potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów – graczy (czyli badań konsumentów niezbędnych do wykonania projektu) właściwych dla poszczególnych etapów prac badawczych w projekcie.
 • Zebraniu danych ze źródeł wtórnych dotyczących potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów – graczy.
 • Opracowaniu narzędzi badawczych do realizowanych badań konsumentów.
 • Nadzorze i koordynacji wykonania zadań badawczych w zakresie badań konsumentów.
 • Merytorycznej analizie i interpretacji wyników badań.
 • Opracowaniu katalogu potrzeb i preferencji graczy oraz listy oczekiwanych funkcjonalności platformy skategoryzowanych zgodnie z modelem Kano.
 • Opracowaniu podstaw systemu nagradzająco-uspołeczniającego.
 • Opracowaniu rekomendacji dotyczących sposobu prezentacji treści w aplikacjach umożliwiających korzystanie z systemu aukcyjnego.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 6030-394 Kraków
Data ogłoszenia zapytania14.12.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 24.12.2017 do końca dnia.

Do dnia 27.12.2017 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 24.12.2017 złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy24 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.07.2018

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 80 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Opracowaniu szczegółowych założeń koncepcji badań potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów

·         Zbieraniu danych ze źródeł wtórnych dotyczących potrzeb i preferencji oraz zachowań konsumentów

·         Opracowywaniu katalogu potrzeb i preferencji graczy oraz listy oczekiwanych funkcjonalności platformy skategoryzowanych zgodnie z modelem Kano.

 

2) Posiada udokumentowane doświadczenie  badawcze w:

·         badaniu potrzeb i zachowań konsumentów

·         Opracowaniu narzędzi badawczych do realizowanych badań konsumentów.

·         Merytorycznej analizie i interpretacji wyników badań.

 

3) Posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej stopień naukowy doktora)

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 01.07.2018r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/EM (wersja pdf)

2) Formularz ofertowy03_2017_EM Formularz ofertowy – Zał nr 1 Członek zespołu B+R

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych) planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje Specjalisty ds. Finansowo – Kadrowych do zespołu projektowego.


Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017/EM

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo – Kadrowych w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)


Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Koordynacji projektu od strony finansowej,
 • Prowadzeniu rozliczeń związanych z projektem, wydatkowaniu środków, kontrolingu finansowym,
 • Weryfikacji dokumentacji finansowej, pracowniczej związanej z realizacją,
 • Uczestnictwo w bieżącym zarządzaniu projektem, zarządzaniu ryzykiem w projekcie i monitorowaniu wskaźników produktu i rezultatu,
 • Prowadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

Data ogłoszenia zapytania14.12.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 24.12.2017 do końca dnia.

Do dnia 27.12.2017 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 24.12.2017 złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy24 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.07.2018

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 40 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Przepisami podatkowymi,

·         Ustawą o rachunkowości

·         Zagadnieniami finansowo-księgowymi dot. funduszy UE

·         Wykazuje się praktyczną znajomością języka angielskiego

2) Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości.

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 01/07/2018r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017/EM (wersja pdf)

2) Formularz ofertowy

Future Green Innovations S.A.w ramach projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poszukuje dwóch Prawników do zespołu projektowego

 

Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017/EM

dotyczące wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Prawnik w projekcie pt. „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu  identyfikację i analizę zachowań (deklaratywnych, behawioralnych i neuronalnych) e-konsumenów w celu stworzenia platformy internetowej umożliwiającej optymalizację sprzedaży produktów niematerialnych (przenoszonych na nośnikach elektronicznych)

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

współudział w realizacji programu badawczego, a w tym m.in. w:

 • Doradztwie w zakresie aspektów dot. prawa autorskiego,
 • Kwalifikacji materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego,
 • Doradztwie w zakresie przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom prawa autorskiego,
 • Doradztwie w zakresie obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • Ochronie wizerunku.

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń.

 

ZamawiającyFuture Green Innovations S.A.
ul. Podole 60

30-394 Kraków

Data ogłoszenia zapytania14.12.2017
Termin składania ofertOferty można składać do dnia 24.12.2017 do końca dnia.

Do dnia 27.12.2017 zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne[1] z

kandydatami, którzy do dnia 24.12.2017 złożyli oferty spełniające wymagania formalne i proceduralne.

Okres realizacji umowy24 miesięcy. Najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy – 01.07.2018

(z  możliwością  zakończenia  wcześniejszego  lub późniejszego umowy).

 

Rodzaj umowyUmowa zlecenie – rozliczana na podstawie Kart Czasu Pracy. Średnie miesięczne zaangażowanie 40 godzin miesięcznie.
Miejsce pracySiedziba Zamawiającego (część zadań możliwych do realizacji w trybie zdalnym).
Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) Posiada znajomość zagadnień związanych z:

·         Prawem autorskim

3) Posiada wykształcenie wyższe prawnicze

Kryteria wyboru ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

1)  cena brutto za jedną godzinę – waga 60 pkt,

2)  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej  – waga 40 pkt.

Każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Zamawiający  po  dokonaniu  oceny  nadesłanych  ofert  zaproponuje

oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz uzyska najlepszy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, podpisanie umowy zlecenia.

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 1Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena brutto za jedną godzinę” będzie

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

 

Pi=Cmin/Ci x 60% x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena brutto za jedną

godzinę”.

Cmi   –  najmniejsza  cena  brutto  za  jedną godzinę  ze  wszystkich  cen

zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci – cena brutto za jedną godzinę oferty nr „i”.

 

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny 2Ad. 2. Liczba punktów w kryterium „Wynik rozmowy kwalifikacyjnej”:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez 2 – osobową Komisję rekrutacyjną. Każdy członek Komisji będzie przyznawał punkty w podziale:

doświadczenie (weryfikacja posiadanej wiedzy merytorycznej) oraz predyspozycje personalne). Wyliczenie maksymalnej ilości punktów polegać będzie na zsumowaniu punktacji dokonanej przez każdego członka oraz wyliczeniu średniej ilości punktów, wg poniższego wzoru:

Ro = (R1 + R2) /2

Ro – liczba punktów dla Kandydata nr „o” w kryterium „wynik rozmowy

kwalifikacyjnej”

R1 – liczba punktów przyznana przez pierwszego członka Komisji rekrutacyjnej

R2 – liczba punktów przyznana przez drugiego członka Komisji rekrutacyjnej

 

Opis predyspozycji

branych pod uwagę w

ramach rozmowy

kwalifikacyjnej

Przedziały punktowe (punkty otrzymane

na rozmowie kwalifikacyjnej)

Liczba punktów
 

 

Komunikacja

Brak umiejętności

komunikacji                                         0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                            10 pkt

komunikacji

 

Organizacja czasu pracyBrak umiejętności

Organizacji czasu prac                          0 pkt

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                           10 pkt

Organizacji czasu pracy

 

Analityczne myślenieBrak umiejętności

analitycznego myślenia                        0 pkt

 

 

0-10 pkt

Posiada umiejętności                          10 pkt

analitycznego myślenia

 

Obsługa excel/pakiet officeBrak kompetencji w zakresie obsługi excel/pakietu office                                0 pkt 

0-10 pkt

Posiada kompetencje w zakresie obsługi excel/pakietu office                              10 pkt

 

 

Kody CPV73000000-2  Usługi  badawcze  i  eksperymentalno  –  rozwojowe pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Niezbędne elementy ofertyDatę sporządzenia oferty

Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

Cenę wynagrodzenia brutto za jedną godzinę pracy

Podpis wykonawcy

CV – dokumentujące spełnienie wymagań stawianych Kandydatom,

określonych w części „Warunki udziału w postępowaniu”  W dokumencie CV powinna znaleźć się klauzula Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie  Danych  Osobowych;  tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2014r.,poz.1182 ze zm.).              Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Podstawą oceny ofert będzie wypełniony formularz ofertowy oraz CV.

Sposób składania ofertyOferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być ważna do 01.07.2018r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:

·                                office@greenfuture-projekt.pl

Odrzucenie ofertyZ postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 

1.Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

3.Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

4.Oferta została złożona po terminie.

WykluczenieWykluczenie z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)  uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pozostałe informacjeZamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  Ofertowego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.

Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://greenfuture-projekt.pl/.

 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

Szczegółowy  opis  Projektu  oraz  przedmiotu  badań  może być przedstawiony w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu umowy o poufności.

[1] Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość odbycia rozmowy przy użyciu komunikatora Skype

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017/EM (wersja pdf)

2) Formularz ofertowy

© 2017 - Future Green Innovations S.A.

Strona wykonana przez Studio Graficzne Morion

Back to Top